สมัครงาน สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 5 ตำแหน่ง รวม 11 อัตรา

0
4724
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

สมัครงาน สาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภท พนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ ได้แก่ ตำแหน่งนิติกร  นักวิชาการเงินและบัญชี  นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล รวม 11 อัตรา

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงาน สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 20 – 24 กรกฎาคม 2558

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดสมัครงาน สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นิติกร  จำนวน 1 อัตรา

  2. นักวิชาการเงินและบัญชี  จำนวน 4 อัตรา

  3. นักวิชาการพัสดุ  จำนวน 3 อัตรา

  4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์  จำนวน 2 อัตรา

  5. นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงาน สาธารณสุข

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 20 – 24 กรกฎาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

จังหวัดร้อยเอ็ด จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด และสามารถดูรายละเอียดในเว็บไซต์ www.sasuk101.net หัวข้อ “ข่าวประกาศรับสมัครงาน”

 

คลิกเพื่ออ่าน>>>>สมัครงาน สาธารณสุข