สมัครงาน สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 43 ตำแหน่ง 167 อัตรา

0
1333
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

สมัครงาน สาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 43 ตำแหน่ง รวม 167 อัตรา

เพื่อให้การสมัครงาน สาธารณสุข เป็นไปโดยเรียบร้อย ผู้ที่สนใจสมัครงาน สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบได้จากลิงก์แนบท้ายประกาศ ก่อนดำเนินการสมัครงานต่อไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์สมัครงาน สาธารณสุข

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. เภสัชกร  จำนวน 3 อัตรา
 2. พยาบาลวิชาชีพ  จำนวน 18 อัตรา
 3. นักกายภาพบำบัด  จำนวน 4 อัตรา
 4. นักเทคนิคการแพทย์  จำนวน 3 อัตรา
 5. นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 15 อัตรา
 6. นักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา
 7. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 อัตรา
 8. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา
 9. เจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา
 10. เจ้าพนักงานเวชฉุกเฉิน จำนวน 1 อัตรา
 11. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
 12. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา
 13. เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
 14. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 อัตรา
 15. เจ้าพนักงานสถิติ  จำนวน 3 อัตรา
 16. เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
 17. นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
 18. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย จำนวน 2 อัตรา
 19. ผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 3 อัตรา
 20. ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
 21. พนักงานเก็บเงิน จำนวน 1 อัตรา
 22. พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
 23. พนักงานเก็บเอกสาร จำนวน 6 อัตรา
 24. พนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 3 อัตรา
 25. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 31 อัตรา
 26. พนักงานซักฟอก จำนวน 2 อัตรา
 27. พนักงานธุรการ จำนวน 8 อัตรา
 28. พนักงานบริการ จำนวน 18 อัตรา
 29. พนักงานบริการ (พขร.) จำนวน 6 อัตรา
 30. พนักงานบริการเอกสารทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
 31. พนักงานบัตรรายงานโรค จำนวน 1 อัตรา
 32. พนักงานประจำตึก จำนวน 1 อัตรา
 33. พนักงานเปล จำนวน 4 อัตรา
 34. พนักงานพิมพ์ จำนวน 2 อัตรา
 35. พนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
 36. ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา
 37. พนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 2 อัตรา
 38. พนักงานประจำห้องยา จำนวน 1 อัตรา
 39. พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
 40. นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
 41. พนักงานรับโทรศัพท์ จำนวน 1 อัตรา

 

การรับสมัครงาน สาธารณสุข

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครงาน สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ขอและยื่นใบสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารพัสดุ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 15 – 21 กรกฎาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

 

คลิกเพื่ออ่าน>>>>สมัครงาน สาธารณสุข