สมัครงาน สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี วุฒิ ปวท. / ปวส. / ปริญญาตรี 13 ตำแหน่ง

0
3465
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

สมัครงาน สาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รวม 13 ตำแหน่ง ซึ่งต้องการบุคคลที่มีวุฒิการศึกษาระดับ ปวท. ปวส. และปริญญาตรี

สำหรับสมาชิกที่สนใจ ต้องการสมัครงาน สาธารณสุข ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 20 – 24 กรกฎาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีสมัครงาน สาธารณสุข

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. นักวิชาการพัสดุ สธ.อุดรธานี จำนวน 1 อัตรา
 2. นักวิชาการเงินและบัญชี สธ.อุดรธานี จำนวน 1 อัตรา
 3. นักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลไชยวาน จำนวน 1 อัตรา
 4. นักวิชาการเงินและบัญชี สธ.อำเภอเมืองอุดรธานี จำนวน 1 อัตรา
 5. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สธ.อุดรธานี จำนวน 1 อัตรา
 6. นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลบ้านผือ จำนวน 1 อัตรา
 7. นักโภชนาการ โรงพยาบาลน้ำโสม จำนวน 1 อัตรา
 8. นักโภชนาการ โรงพยาบาลเพ็ญ จำนวน 1 อัตรา
 9. นักวิชาการสาธารณสุข สธ.อุดรธานี จำนวน 1 อัตรา
 10. เจ้าพนักงานพัสดุ สธ.อุดรธานี จำนวน 1 อัตรา
 11. เจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลกุมภวาปี จำนวน 1 อัตรา
 12. นายช่างเทคนิค โรงพยาบาลกุมภวาปี จำนวน 1 อัตรา
 13. นักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลกุมภวาปี จำนวน 1 อัตรา

 

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการ โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงาน สาธารณสุข

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ขอยื่นใบสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 20 – 24 กรกฎาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

 

คลิกเพื่ออ่าน>>>>สมัครงาน สาธารณสุข