สมัครงาน สาธารณสุขจังหวัดชุมพร ตำแหน่งงานว่าง 9 อัตรา

0
3577

สมัครงาน สาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ , นักวิชาการพัสดุ, นักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ รวม 9 อัตรา

สมาชิกท่านใด มีความประสงค์จะสมัครงาน สาธารณสุขจังหวัดชุมพร ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 18 – 24 กันยายน 2558 ในวันและเวลาราชการ

สมัครงงานสำนักงานสาธารณสุขชุมพร

 สมัครงาน สาธารณสุข

ตำแหน่งงานว่าง

  1. เจ้าพนักงานธุรการ  จำนวน 1 อัตรา

  2. นักวิชาการพัสดุ  จำนวน 3 อัตรา

  3. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา

  4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์  จำนวน 2 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงาน สาธารณสุข

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครงาน สาธารณสุข ขอและยื่นใบสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ตั้งแต่วันที่ 18 – 24 กันยายน 2558 ในวันและเวลาราชการ

 

ดูรายละเอียดหรือสมัครงาน