[สมัครงาน อบจ.] องค์การบริหารส่วนจังหวัด รับสมัครพนักงานจ้าง ทุกระดับวุฒิการศึกษา ตรวจสอบตำแหน่งงานได้ที่นี่

0
9840

ประกาศรับสมัครงานราชการวันนี้ โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีความประสงค์จะสรรหาและเลือกสรรบุคคล เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจปฏิบัติงานที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จำนวน 11 ตำแหน่ง รวม 27 อัตรา ในส่วนของผู้ที่ต้องการ สมัครงาน อบจ.สระบุรี ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 14-26 ตุลาคม 2564

สมัครงาน อบจ.สระบุรี

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา
 2. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จำนวน 2 อัตรา
 3. ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว จำนวน 2 อัตรา
 4. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา
 5. ตำแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
 6. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
 7. ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาการกีฬา จำนวน 2 อัตรา
 8. ตำแหน่งผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
 9. ตำแหน่งผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 อัตรา
 10. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 11 อัตรา
 11. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครงาน อบจ.สระบุรี่

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะ สมัครงาน อบจ.สระบุรี ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ณ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในวัน และเวลาราชการ โดยสอบถามรายละเอียด ได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ โทร. 0 – 3622 – 2997

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงาน อบจ.สระบุรี