[สมัครงาน อบต.] จังหวัดพิษณุโลก รับสมัครพนักงานจ้าง 17 อัตรา

0
3851

สมัครงาน อบต.ชุมแสงสงคราม

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป 10 ตำแหน่ง รวม 17 อัตรา สำหรับสมาชิกที่สนใจ ต้องการสมัครงาน อบต.ชุมแสงสงคราม ตามประกาศรับสมัครงาน อบต. ดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 20 – 31 สิงหาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

สมัครงาน อบต.ชุมแสงสงคราม

สมัครงาน อบต.

ตำแหน่งงานว่าง

พนักงานจ้างตามภารกิจ

  1. ผู้ช่วยสัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
  2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 3 อัตรา
  3. พนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา
  4. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก (รถขุดดิน) จำนวน 1 อัตรา
  5. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (รถบรรทุกดิน) จำนวน 2 อัตรา
  6. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถน้ำ) จำนวน  1 อัตรา

 

พนักงานจ้างทั่วไป

  1. พนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา
  2. คนงาน จำนวน 5 อัตรา
  3. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
  4. พนักงานผลิตน้ำประปา จำนวน  1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงาน อบต.

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครงาน อบต.ชุมแสงสงคราม ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารต่างๆ ด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 20 – 31 สิงหาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

 

ดูรายละเอียดหรือสมัครงาน