สมัครงาน อบต หนองแค จ.ศรีสะเกษ เปิดสอบพนักงานส่วนตำบล 8 ตำแหน่ง

0
9835

สมัครงาน อบต หนองแค

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแค จังหวัดศรีสะเกษ จะเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 8 ตำแหน่ง 8 อัตรา สมาชิกท่านใด สนใจสมัครงาน อบต หนองแค จังหวัดศรีสะเกษ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้จากลิงก์แนบท้ายประกาศ และสมัครงานได้ตั้งแต่วันที่ 9 – 30 ตุลาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

imagesสมัครงาน อบต หนองแค

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

  2. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา

  3. นายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

  4. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา

  5. นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา

  6. สันทนาการ จำนวน 1 อัตรา

  7. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

  8. นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแค จังหวัดศรีสะเกษ จะเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงาน อบต

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงาน อบต หนองแค จังหวัดศรีสะเกษ ให้สมครงานด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแค ชั้น 2 อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 9 – 30 ตุลาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

 

ดูรายละเอียดหรือสมัครงาน