สมัครงาน เทศบาลเมืองชลบุรี 4 ตำแหน่ง 11 อัตรา

0
15499
เทศบาลเมืองชลบุรี

สมัครงาน เทศบาลเมืองชลบุรี

สำนักปลัดเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักการศึกษาและกองการแพทย์ มีความประสงค์จะขอสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 ตำแหน่ง 11 อัตรา สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงาน เทศบาลเมืองชลบุรี ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้ตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งให้แน่ชัดเสียก่อน จึงจะสมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 2 – 10 มิถุนายน 2558 ในวันและเวลาราชการ

เทศบาลเมืองชลบุรีสมัครงาน เทศบาลเมืองชลบุรี

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เทศกิจ  จำนวน 1 อัตรา

  2. พนักงานตรวจโรคสัตว์ จำนวน 1 อัตรา

  3. คนงาน  จำนวน 2 อัตรา

  4. ผู้ช่วยครู จำนวน 7 อัตรา

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครงาน เทศบาล

สำหรับผู้ที่สนใจ สมัครงาน เทศบาลเมืองชลบุรี ขอรับและยื่นใบสมัครงานได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 2 – 10 มิถุนายน 2558 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม>>>>สมัครงาน เทศบาล