สมัครงาน เมืองพัทยา ตำแหน่งครูผู้ช่วย และพนักงานจ้าง รวม 114 อัตรา

0
1411

เมืองพัทยา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเมืองพัทยา ในตำแหน่งครูผู้ช่วย และพนักงานจ้างตามภารกิจ รวมจำนวน 91 อัตรา

สำหรับผู้สนใจสมัครงาน เมืองพัทยา ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม – 4 กันยายน 2562

สมัครงาน เมืองพัทยา

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

ประกาศรับสมัครงาน เมืองพัทยา ฉบับที่ 1

ตำแหน่งที่รับสมัคร รวมจำนวน 65 อัตรา

ประกาศรับสมัครงาน เมืองพัทยา ฉบับที่ 2

ตำแหน่งที่รับสมัคร รวมจำนวน 49 อัตรา

การรับสมัครงาน เมืองพัทยา

ผู้มีความประสงค์จะสมัครงาน ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม – 4 กันยายน 2562 เวลา 9.00 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องประชุมสำนักการช่างสุขาภิบาล ชั้น 1 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ โทร.038-253-126

เอกสารต้นฉบับ>>>

ประกาศรับสมัครงาน เมืองพัทยา (1)

ประกาศรับสมัครงาน เมืองพัทยา (2)