[สมัครงาน] บริษัท โพลีพลัส เปิดรับสมัครพนักงาน รวม 4 ตำแหน่ง

0
18855

อัพเดทประกาศล่าสุด

คลิก>>>ตำแหน่งงานว่างบริษัท โพลีพลัส

 


สมัครงาน โพลีพลัส 

บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ผู้ผลิตงานด้านบันเทิงชั้นแนวหน้าของเมืองไทย เปิดรับคนรุ่นใหม่ไฟแรง ที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเอง และพร้อมเติบโตไปกับเรา เข้าร่วมทีมในตำแหน่งต่างๆ รวม 4 ตำแหน่ง สมาชิกท่านใด สนใจสมัครงาน โพลีพลัส ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ หรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมประวัติไปตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ด้านล่าง

สมัครงาน โพลีพลัส

 

สมัครงาน โพลีพลัส

ตำแหน่งงานว่าง

1. เจ้าหน้าที่ Graphic Designer Website

คุณสมบัติ :

 1. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. สามารถใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน Graphic ได้หลากหลาย
 3. มีประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อย 1 ปี
 4. มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความสนใจงานด้านบันเทิง
 5. สามารถจัดข่าวหรือคอลัมน์ได้หลากหลายรูปแบบ
 6. ละเอียด รอบคอบ มีความรับผิดชอบ และทำงานนอกเวลาได้

หน้าที่รับผิดชอบ :

 1. ออกแบบสื่อ และงานกราฟฟิคต่างๆ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media ต่างๆ
 2. ประสานงานระหว่างแผนกในการออกแบบและจัดทำงานด้านกราฟฟิค เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือนโยบายของการประชาสัมพันธ์บริษัทฯ
 3. ให้ความร่วมมือ / ช่วยเหลือแผนก ในการปรับปรุงและพัฒนางานออกแบบประชาสัมพันธ์
 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ผู้จัดการ ประชาสัมพันธ์ (AE)

คุณสมบัติ :

 1. การศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
 2. มีประสบการณ์ด้านงานดูแลลูกค้า อย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไป
 3. มีความตรงต่อเวลา และมีความเป็นผู้นำ
 4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
 5. มีความคล่องแคล่ว , กระตือรือร้น และมีความอดทน

หน้าที่รับผิดชอบ :

 1. วางแผนงานประชาสัมพันธ์
 2. ติดตามประสานงานดูแลลูกค้า
 3. บริหารงานกลุ่มเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
 4. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

3. เจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์อาวุโส (AE)

คุณสมบัติ :

 1. การศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา วารสาร / นิเทศศาสตร์ / สื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ด้านงานดูแลลูกค้า อย่างน้อย 2-3 ปีขึ้นไป
 3. มีประสบการณ์ในการทำงาน สายงานโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การตลาด
 4. บุคลิกดี มีทัศนคติดี
 5. มีทักษะในด้านการสื่อสาร เขียน และพูดได้ดี
 6. มีความคล่องแคล่ว , กระตือรือร้น และมีความอดทน

หน้าที่รับผิดชอบ :

 1. ติดต่อ ประสานงาน ดูแลลูกค้า
 2. เขียนข่าวประชาสัมพันธ์
 3. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

4. ธุรการ (แม่บ้าน)

คุณสมบัติ :

 1. ต่ำกว่า ปริญญาตรี
 2. ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา
 3. รักความสะอาด
 4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 5. ยิ้มแย้มแจ่มใส
 6. ซื่อสัตย์

หน้าที่รับผิดชอบ :

 1. ทำความสะอาดออฟฟิศ
 2. ดูแลความสะอาดบริเวณพื้นที่ภายในและภายนอกสำนักงาน หรือพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย

โอกาสที่จะก้าวหน้าทางอาชีพการงาน รอคุณแล้วที่นี่!!

ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครด้วยตนเองที่ บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.30 – 16.30 น.

หรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมประวัติและรูปถ่ายปัจจุบัน มาที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 99 หมู่ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์ : 02-572-4444 e-mail : [email protected]

*** ส่งเอกสารสมัครงานในรูปแบบภาษาไทย ทุกตำแหน่ง ***