สมัครงาน Call Center บริษัท TOT ไม่จำกัดอัตรา อายุ 20-55 ปี [งานรัฐวิสาหกิจ]

0
31732

สมัครงานรัฐวิสาหกิจ

บริษัท TOT จำกัด เป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการเอง และ/หรือร่วมกับบุคลอื่นในการดำเนินธุรกิจรูปแบบต่างๆ ครั้งนี้ บริษัท TOT ได้มอบหมายให้ บริษัท TOT-OS เป็นผู้สรรหาบุคคลทั่วไป เพื่อร่วมงานในตำแหน่ง Call Center (Help Desk) ไม่จำกัดอัตรา

สำหรับสมาชิกที่สนใจ ต้องการสมัครงาน Call Center TOT ให้ตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆ หากตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด สามารถสมัครงานได้ โดยคลิกลิงก์ด้านล่างเพื่ออ่านรายละเอียดในการสมัครงานในตำแหน่งต่างๆ

สมัครงาน ทีโอที

สมัครงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ทีโอที จำกัด

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดรับ

 1. Call Center (Help Desk) ไม่จำกัดอัตรา

 

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย – หญิง
 2. อายุระหว่าง 20 – 55 ปี
 3. สัญชาติไทย
 4. คุณวุฒิการศึกษาระดับ ปวส.สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ หรือคุณวุฒิ ปวส. สาขาวิชาอื่น หรือคุณวุฒิต่ำกว่า ปวส. ต้องมีประสบการณ์ในงาน ADSL Help Desk อย่างน้อย 1 ปี
 5. มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่ติดยาเสพติด
 6. มีความประพฤติเรียบร้อย ขยัน เอาใจใส่ต่อหน้าที่
 7. ไม่เคยกระทำผิดและต้องคำพิพากษาให้ลงโทษถึงจำคุก

 

หน้าที่และความผิดชอบ

 • ให้คำแนะนำ ตรวจสอบและแก้ไขเหตุขัดข้องเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ตเบื้องต้นให้แก่ลูกค้า

 

เวลาปฏิบัติงาน

 • ปฏิบัติงานสัปดาห์ละ 6 วัน ปฏิบัติงานเป็นกะ

 

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ภาคขายและบริการที่ 5 (ภ.5) ตำบลศรีราชา จังหวัดชลบุรี

 

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>>>Download Link