สมัครนักเรียนนายสิบ 2563 กรมยุทธศึกษาทหารบก รับ 2,685 อัตรา 11 ธ.ค.-25 ม.ค. 63

0
1815

กรมยุทธศึกษาทหารบก กำลังเปิดรับสมัครหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก และหลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 2,685 อัตรา โดยผู้ที่สนใจสมัครนักเรียนนายสิบ กรมยุทธศึกษาทหารบก ให้สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2562 – 25 มกราคม 2563

สมัครนักเรียนนายสิบ

1. หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก (ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี 6 เดือน
  • บุคคลพลเรือน จำนวน 1,092 อัตรา
  • ทหารกองประจำการ จำนวน 893 อัตรา
2. นักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ (ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี)

วิธีสมัครนักเรียนนายสิบ

ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครนักเรียนนายสิบ กรมยุทธศึกษาทหารบก สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2562 – 25 มกราคม 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรมยุทธศึกษาทหารบกระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครนักเรียนนายสิบ