สมัครพนักงานราชการ วุฒิม.3/ปวช./ปวส./ป.ตรี กรมกิจการผู้สูงอายุ 16 อัตรา 23-31 ม.ค.

0
1178

ประกาศรับสมัครงานราชการ กรมกิจการผู้สูงอายุ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก และบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 16 อัตรา โดยผู้สนใจสมัครพนักงานราชการ ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้สมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 23-31 มกราคม 2563

สมัครพนักงานราชการ

ตำแหน่งงานว่าง

  1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
  2. นักพัฒนาสังคม จำนวน 2 อัตรา
  3. พนักงานบริการ จำนวน 3 อัตรา
  4. พี่เลี้ยง จำนวน 4 อัตรา
  5. เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม จำนวน 2 อัตรา
  6. เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม จำนวน 2 อัตรา
  7. เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา
  8. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครพนักงานราชการ

ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครพนักงานราชการ ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 23-31 มกราคม 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ สถานที่ที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่ง

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครพนักงานราชการ