[สมัครสอบครูผู้ช่วย] สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ

0
6158

ประกาศรับสมัครงานการศึกษา โดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูเป็นข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 1,103 อัตรา  ในส่วนของผู้ที่ต้องการสมัครสอบครูผู้ช่วย ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน – 15 ตุลาคม 2565

สมัครสอบครูผู้ช่วย

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. ครูผู้ช่วย คุณวุฒิระดับปริญญาตรี จำนวน 1,103 อัตรา

วิธีสมัครงานการศึกษา

สำหรับผู้ที่สนใจและต้องการ สมัครสอบครูผู้ช่วย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามประกาศรับสมัครงานการศึกษาดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน – 15 ตุลาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครสอบครูผู้ช่วย