สมัครสอบตำรวจ วุฒิปริญญาตรี 2559 รับชั้นสัญญาบัตร 150 นาย

0
2308

สมัครสอบตำรวจ 2559

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2559 ดำรงตำแหน่งพนักงานสอบสวน จำนวน 150 นาย

สำหรับสมาชิกที่สนใจ ต้องการสมัครสอบตำรวจ 2559 ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 23 กุมภาพันธ์ 2559 ในวันและเวลาราชการ

สมัครสอบ นายสิบตำรวจ

สมัครสอบตำรวจ 2559

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

รองสารวัตร ทำหน้าที่พนักงานสอบสวน จำนวน 150 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ทางนิติศาสตร์ โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติปริญญาบัตรจากสภามหาวิทยาลัย หรือสภาสถาบันของสถานศึกษานั้นๆ ภายในวันปิดรับสมัคร (วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559)
  2. วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขันดังกล่าว ต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษาที่คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) หรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้รับรองไว้แล้ว

 

วิธีการสมัครสอบตำรวจ 2559

ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต โดยให้เข้าระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.policeadmission.org โดยตรง ตั้งแต่วันที่ 1 – 23 กุมภาพันธ์ 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้นวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 (วันสุดท้ายของการรับสมัคร) จะเปิดรับสมัครถึงเวลา 16.30 น. เท่านั้น

 

เอกสารต้นฉบับ สมัครสอบตำรวจ 2559