แชร์ด่วน!!! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครตำรวจสัญญาบัตร วุฒิปริญญาตรี 465 อัตรา

0
406

สมัครสอบตำรวจ

กองการสอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลภายนอก ชาย/หญิง เพื่อทำการสอบแข่งขัน บรรจุ แต่งตั้งเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 465 อัตรา ซึ่งในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ ได้รับสมัครและคัดเลือกนายตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตรด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครสอบตำรวจ วุฒิปริญญาตรีในครั้งนี้ สามารถสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม – 11 กันยายน 2562

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

สมัครสอบตำรวจ

รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี สาขาต่างๆ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร

 1. รอง สว. (ทนท ประมวลผล) จำนวน 100 อัตรา
 2. รอง สว. (ทนท บริการการศึกษา) จำนวน 5 อัตรา
 3. รอง สว. (ทนท ตรวจสอบภายใน) จำนวน 20 อัตรา
 4. รอง สว. (ทนท ปฏิบัติหน้าที่ด้านบัญชี จำนวน 20 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบตำรวจ

 1. บุคคลภายนอก เพศ ชาย/หญิง
 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาต่างๆ ตามที่กำหนด
 3. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
 4. เพศชาย สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม. เพศหญิง ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม.
 5. คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กำหนด

รับสมัครและคัดเลือกตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นตำรวจสัญญาบัตร

กลุ่มผู้มีวุฒิปริญญาตรี สาขาต่างๆ (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน)

 1. รอง สว. (ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน) จำนวน 50 อัตรา
 2. รอง สว. (ปฏิบัติหน้าที่ด้านแผนงานและวิเคราะห์งานบุคคล) จำนวน 20 อัตรา
 3. รอง สว. (ปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการ) จำนวน 220 อัตรา

กลุ่มผู้ไม่มีวุฒิปริญญาตรี (จ.ส.ต. – ด.ต.)

 • รอง สว. (ปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการ) จำนวน 30 อัตรา

กำหนดการสมัครสอบตำรวจ

ประกาศรับสมัคร วันที่ 13-19 ส.ค. 2562

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 22 ส.ค. – 11 ก.ย. 2562

สอบข้อเขียน วันที่ 12 ม.ค. 2563

ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ วันที่ 24 มี.ค. 2563

รับสมัครทางเว็บไซต์

www.policeadmission.org

สอบถามข้อมูลได้ที่

กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา

เลขที่ 100 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร. 02-941-3462, 02-941-1928, 02-941-2698