สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ. (ภาค ก) ประจำปี 2562

0
320229

สมัครสอบ ก.พ. ปี 2562

สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

สำหรับสมาชิกที่สนใจ สมัครสอบ ก.พ. ภาค ก 2562 สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม – 3 เมษายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครสอบ ก.พ.

คุณสมบัติระดับการศึกษาที่เปิดสอบ

 • สำนักงาน ก.พ. จะรับสมัครสอบ จำนวน 4 ระดับวุฒิการศึกษา
 1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 3. ระดับชั้นปริญญาตรี
 4. ระดับชั้นปริญญาโท

การดำเนินการสอบ

สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 โดยผู้สมัครสอบจะมีสิทธิเข้าสอบเป็นไปตามที่ สำนักงาน ก.พ. กำหนด รวม 13 แห่ง คือ

 1. กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 100,000 ที่นั่งสอบ 
 2. พระนครศรีอยุธยา 25,000 ที่นั่งสอบ
 3. ราชบุรี 23,000 ที่นั่งสอบ
 4. ฉะเชิงเทรา 20,000 ที่นั่งสอบ
 5. ชลบุรี 31,000 ที่นั่งสอบ 
 6. เชียงใหม่ 31,000 ที่นั่งสอบ
 7. พิษณุโลก 31,000 ที่นั่งสอบ
 8. นครราชสีมา 31,000 ที่นั่งสอบ
 9. อุดรธานี 31,000 ที่นั่งสอบ 
 10. อุบลราชธานี 31,000 ที่นั่งสอบ 
 11. ขอนแก่น  31,000 ที่นั่งสอบ
 12. สุราษฏร์ธานี 30,000 ที่นั่งสอบ
 13. และสงขลา 35,000 ที่นั่งสอบ
  รวม 450,000 ที่นั่งสอบ

ขั้นตอนการสมัครสอบ ก.พ. ภาค ก 2562

ผู้ประสงค์จะ สมัครสอบ ก.พ. ภาค ก 2562 สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th สำนักงาน ก.พ. หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562” ไม่เว้นวันหยุดราชการ

กรอกใบสมัครและพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 14 มี.ค. – 3 เม.ย. 2562
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วันที่ 24 เมษายน 2562
สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป วันที่ 30 มิถุนายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน วันที่ 19 กันยายน 2562

เอกสารต้นฉบับ >>> สมัครสอบ ก.พ. ภาค ก 2562