สรรพากร ชลบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา 7-21 ก.พ.

0
306

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1 มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี โดยผู้ที่สนใจสมัครลูกจ้างราชการ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1 สามารถสมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 7-21 กุมภาพันธ์ 2563

สมัครลูกจ้างราชการ

ตำแหน่งงานราชการ

  • พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครลูกจ้างราชการ

ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครลูกจ้างราชการ สำนักงานสรรพากรชลบุรี พื้นที่ 1 ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ส่วนบริหารทั่วไป สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1 อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 7-21 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครลูกจ้างราชการ