สศค.รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ “นักวิชาการคอมพิวเตอร์” วุฒิปริญญาโท 2 อัตรา 1-25 พ.ย.

0
213

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาโท จำนวน 2 อัตรา ในส่วนของผู้สนใจสอบข้าราชการ วุฒิ ป.โท ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 1-25 พฤศจิกายน 2562

สอบข้าราชการ วุฒิป.โท

ตำแหน่งงานว่าง

  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา

วิธีสมัครสอบข้าราชการ วุฒิ ป.โท

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบข้าราชการ วุฒิ ป.โท ให้สมัครทางอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 1-25 พฤศจิกายน 2562 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ดังปรากฏในรายละเอียดแนบท้ายประกา

เอกสารต้นฉบับ>>>สอบข้าราชการ วุฒิป.โท