สศช. เปิดสอบบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส. 3 ตำแหน่ง 12 ก.ย.- 2 ต.ค.

0
253

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ทางพาณิชยการ ในส่วนของผู้ที่สนใจงานราชการที่เปิดสอบ ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน – 2 ตุลาคม 2562

งานราชการที่เปิดสอบ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  • เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

การรับสมัครงานราชการที่เปิดสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบงานราชการ ให้สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน – 2 ตุลาคม 2562 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>งานราชการที่เปิดสอบ