สสจ.กาญจนบุรี รับสมัครงานสาธารณสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา

0
2797

สมัครงาน สาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 2 อัตรา โดยผู้สอบผ่านการคัดเลือก และได้ทำงานในตำแหน่งดังกล่าว จะได้รับอัตราเงินเดือน 19,500 บาท

สมาชิกท่านใด สนใจสมัครงาน สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 24 – 28 สิงหาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

สมัครงงานจังหวัดกาญจนบุรี

สมัครงาน สาธารณสุข

ตำแหน่งงานว่าง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

 

การรับสมัครงาน สาธารณสุข

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ขอรับและยื่นใบสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 24 – 28 สิงหาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

 

ดูรายละเอียดหรือสมัครงาน