สสจ.ขอนแก่น รับสมัครงานสาธารณสุข 9 ตำแหน่ง 20 อัตรา

0
6188

สมัครงาน สาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำนวน 9 ตำแหน่ง รวม 20 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2558

สมาชิกท่านใด สนใจสมัครงาน สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 24 – 28 สิงหาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

สมัครงงานสำนักงานสาธารณสุขขอนแก่น

 สมัครงาน สาธารณสุข

ตำแหน่งงานว่าง

  1. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา

  2. นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา

  3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา

  4. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา

  5. นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

  6. นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา

  7. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา

  8. นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

  9. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 5 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงาน สาธารณสุข

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครงาน ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการบริหารงานบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 24 – 28 สิงหาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

 

ดูรายละเอียดหรือสมัครงาน