สสจ.บุรีรัมย์ รับสมัครงานสาธารณสุข 10 ตำแหน่ง 114 อัตรา

0
2899

สมัครงาน สาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 10 ตำแหน่ง 114 อัตรา

สำหรับสมาชิกที่สนใจ ต้องการสมัครงาน สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ให้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้จากเอกสารแนบท้ายประกาศ พร้อมสมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ในวันและเวลาราชการ

สมัครงานสำนักงานสาธารณสุขบุรีรัมย์

สมัครงาน สาธารณสุข

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  จำนวน 80 อัตรา

  2. เภสัชกรปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา

  3. นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา

  4. นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

  5. แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา

  6. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน จำนวน 7 อัตรา

  7. เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน จำนวน 8 อัตรา

  8. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา

  9. เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

  10. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงาน สาธารณสุข

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครงาน สาธารณสุข ขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (งานการเจ้าหน้าที่) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแต่อย่างใด

 

ดูรายละเอียดหรือสมัครงาน