สสจ.สุพรรณบุรี ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ รวม 4 อัตรา

0
5115
สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุพรรณบุรี

สมัครงาน สาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา โดยผู้สอบผ่านการคัดเลือกและได้รับการบรรจุเข้าทำงานในตำแหน่งดังกล่าว จะได้รับค่าตอบแทน 18,000 บาท

สำหรับสมาชิกที่สนใจสมัครงาน สาธารณสุข ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 17 – 23 มิถุนายน 2558 ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุพรรณบุรีสมัครงาน สาธารณสุข

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

  2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

  3. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

  4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการ โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

วัน เวลาและสถานที่รับสมัครงาน สาธารณสุข

ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการสอบคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่วันที่ 17 – 23 มิถุนายน 2558 ในวันและเวลาราชการ

 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ณ ป้ายประกาศ ชั้น 2 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี และทางเว็บไซต์ http://www.spo.go.th/web/dhrm/

 

คลิกเพื่ออ่าน>>>>สมัครงาน สาธารณสุข