สสจ.อุบลราชธานี รับสมัครงานโรงพยาบาล วุฒิปริญญาตรี 17 อัตรา

0
9675
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

สมัครงาน สาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเลือกสรร และจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 17 ตำแหน่ง 17 อัตรา

สำหรับสมาชิกท่านใด ที่สนใจสมัครงาน สาธารณสุข ตามประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาลดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 17 – 25 มิถุนายน 2558 ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

สมัครงาน สาธารณสุข

ตำแหน่งงานโรงพยาบาลที่เปิดรับ

 1. นักวิชาการพัสดุ สสจ.อุบราชธานี จำนวน 1 อัตรา
 2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สสจ.อุบลราชธานี  จำนวน 1 อัตรา
 3. นักวิชาการเงินและบัญชี  สสจ.อุบลราชธานี จำนวน 1 อัตรา
 4. นักทรัพยากรบุคคล รพท.วารินชำราบ จำนวน 1 อัตรา
 5. นักวิชาการคอมพิวเตอร์  รพท.วารินชำราบ  จำนวน 1 อัตรา
 6. นักวิชาการเงินและบัญชี รพท.วารินชำราบ จำนวน 1 อัตรา
 7. นักทรัพยากรบุคคล  รพท.เดชอุดม จำนวน 1 อัตรา
 8. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รพท.เดชอุดมร จำนวน 1 อัตรา
 9. นักโภชนาการ รพท.เดชอุดม จำนวน 1 อัตรา
 10. นักทรัพยากรบุคคล รพท.50 พรรษามหาวชิราลงกรณ จำนวน 1 อัตรา
 11. นักวิชาการเงินและบัญชี รพท.50 พรรษามหาวชิราลงกรณ จำนวน 1 อัตรา
 12. นักโภชนาการ รพท.50 พรรษามหาวชิราลงกรณ จำนวน 1 อัตรา
 13. นักวิชาการคอมพิวเตอร์  รพ.นาจะหลวยจำนวน 1 อัตรา
 14. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รพ.นาตาล จำนวน 1 อัตรา
 15. นักวิชาการเงินและบัญชี รพ.สำโรง จำนวน 1 อัตรา
 16. นักวิชาการเงินและบัญชี  รพ.น้ำขุ่น จำนวน 1 อัตรา
 17. นักวิชาการพัสดุ รพ.โขงเจียม จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการ โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงาน สาธารณสุข

ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงาน สาธารณสุข ขอและยื่นใบสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 17 – 25 มิถุนายน 2558 ในวันและเวลาราชการ

 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

จังหวัดอุบลราชธานี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และทาง web site : http://ubo.phoubon.in.th/ประกาศรับสมัครงาน

 

คลิกเพื่ออ่าน>>>>สมัครงาน สาธารณสุข