สสธ.ราชบุรี รับสมัครงานโรงพยาบาล วุฒิม.ต้น / ปริญญาตรี รวม 3 ตำแหน่ง

0
4424

ประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาล

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2558 ในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป , นักวิชาการศึกษา และตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล รวม 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งดังปรากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศ

สำหรับสมาชิกที่ต้องการสมัครงานโรงพยาบาลราชบุรี ตามประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาลดังกล่าวนี้ ให้สมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 10 – 21 สิงหาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

สมัครงานสำนักงานสาธารณสุชราชบุรี

ประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาล

ตำแหน่งงานว่าง

  1. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

  2. นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

  3. ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงานโรงพยาบาล

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครงาน ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลราชบุรี (ชั้น 2 ตึกอำนวยการ) ตั้งแต่วันที่ 10 – 21 สิงหาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการในสังกัดโรงพยาบาลราชบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะให้ผู้สมัครทราบ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ณ ป้ายปิดประกาศ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลราชบุรี และทางเว็บไซต์โรงพยาบาลราชบุรี

 

คลิกเพื่ออ่าน>>>>ประกาศสมัครงานโรงพยาบาล