สอบข้าราชการ วุฒิปวส. กรมประมง ตำแหน่งงานว่าง 30 อัตรา สมัครออนไลน์ 3-26 ธ.ค.

0
672

ประกาศรับสมัครงานราชการ กรมประมง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นข้าราชการ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน วุฒิปวส. จำนวน 30 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครสอบข้าราชการประมง ให้สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3-26 ธันวาคม 2562

สอบข้าราชการประมง

ตำแหน่งงานว่าง

  • เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน จำนวน 30 อัตรา

วิธีสมัครสอบข้าราชการประมง

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบข้าราชการประมง สมัครงานออนไลน ตั้งแต่วันที่ 3-26 ธันวาคม 2562 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรมประมงระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สอบข้าราชการประมง