สอบข้าราชการ 2563 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครงาน 8 ตำแหน่ง 13 อัตรา 23 ธ.ค.-17 ม.ค. 63

0
1012

ประกาศรับสมัครงานราชการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จะรับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือก บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 8 ตำแหน่ง รวม 13 อัตรา โดยผู้ที่สนใจสมัครสอบข้าราชการ 2563 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ให้สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม – 17 มกราคม 2563

สอบข้าราชการ 2563

ตำแหน่งงานราชการ

  1. นิติกรปฏิบัติการ
  2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  3. นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
  4. นักนิวเคลียร์ฟิสิกส์ปฏิบัติการ
  5. นักชีววิทยารังสีปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี)
  6. นักชีววิทยารังสีปกิบัติการ (วุฒิปริญญาโท)
  7. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
  8. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน

วิธีสมัครสอบข้าราชการ 2563

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบข้าราชการ 2563 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม – 17 มกราคม 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติกำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สอบข้าราชการ 2563