สอบงานรัฐวิสาหกิจ การประปานครหลวง รับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรี 5 ตำแหน่ง 34 อัตรา 16-30 ม.ค.

0
3736

ประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ การประปานครหลวง กำลังเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบแข่งขัน บรรจ แต่งตั้งเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ จำนวน 34 อัตรา ปีงบประมาณ 2563 โดยผู้สนใจสมัครสอบประปานครหลวง ให้สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 – 30 มกราคม 2563

สอบประปานครหลวง

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

  1. วิศวกร จำนวน 18 อัตรา
  2. นักคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 อัตรา
  3. นักชีวอนามัย จำนวน 11 อัตรา
  4. นิติกร จำนวน 1 อัตรา
  5. นักทรัพยากรบุคคล (ขึ้นบัญชี)

วิธีสมัครสอบประปานครหลวง

ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสอบประปานครหลวง สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16-30 มกราคม 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่การประปานครหลวง ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สอบประปานครหลวง