สอบพนักงานมหาวิทยาลัย มสธ. วุฒิปริญญาตรี/โท 12 อัตรา รับถึง 25 ธ.ค.

0
3369

ประกาศรับสมัครงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) มีความประสงค์ในการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 10 ตำแหน่ง รวม 12 อัตรา โดยผู้สนใจสมัครสอบพนักงาน มสธ.ได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2562

สอบพนักงาน มสธ.

ตำแหน่งงานว่าง

วุฒิปริญญาตรี
  1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 อัตรา
  2. นักตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
วุฒิปริญญาโท
  1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
  2. นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ จำนวน 1 อัตรา
  3. นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 3 อัตรา

วิธีการสมัครสอบพนักงาน มสธ.

ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบพนักงาน มสธ. ให้สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 – 25 ธันวาคม 2562 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สอบพนักงาน มสธ.