สอบรับราชการ นายทหารประทวน กรมการทหารช่าง 200 อัตรา 6-15 ม.ค. 2563

0
915

ประกาศรับสมัครงานราชการ กรมการทหารช่าง รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน เหล่าทหารช่าง ให้หน่วยในส่วนกำลังรบและสนับสนุนการรบ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 200 อัตรา โดยผู้ที่สนใจสอบรับราชการ ทหาร ให้สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6-15 มกราคม 2563

สอบรับราชการ ทหาร

ตำแหน่งงานราชการทหาร

  • นายทหารประทวน เหล่าทหารช่าง จำนวน 200 อัตรา

วิธีสมัครสอบรับราชการ ทหาร

ให้ผู้ที่ประสงค์จะสอบรับราชการ ทหาร กรมการทหารช่าง สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6-15 มกราคม 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรมการทหารช่างระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สอบรับราชการ ทหาร