สอบรับราชการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครวุฒิปวส./ปริญญาตรี 3 ตำแหน่ง 20 ก.พ.-18 มี.ค.

0
860

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขัน คัดเลือกและบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 3 อัตรา คุณวุฒิระดับปวส.และปริญญาตรี ในส่วนของผู้สนใจสอบรับราชการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้สมัครงานออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2563

สอบรับราชการ

ตำแหน่งงานราชการ

  1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านต่างประเทศ)
  2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
  3. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

วิธีสมัครสอบรับราชการ

ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบรับราชการ กรมทรัพยากรธรณี สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สอบรับราชการ