สอบราชการ นักตรวจสอบภายใน วุฒิป.ตรี กระทรวงการคลัง เปิดรับ 7-28 พ.ค.

0
1546

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง มีความประสง์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก และบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา สำหรับผู้ที่สนใจสมัครนักตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 7-28 พฤษภาคม 2563

สมัครนักตรวจสอบภายใน

ตำแหน่งงานราชการ

  • นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครนักตรวจสอบภายใน

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครนักตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 7-28 พฤษภาคม 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครนักตรวจสอบภายใน

อัพเดทข่าวการรับสมัครงานทั้งภาครัฐ และเอกชนอย่างต่อเนื่อง >>> https://www.facebook.com/job4thaidotcom/