สอบเข้ารับราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ภาคใต้ วุฒิปวส. 70 อัตรา บัดนี้ถึง 9 ม.ค.63

0
944

ประกาศรับสมัครงานราชการ กรมการพัฒนาชุมชน มีความประสงค์เปิดรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกและบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) วุฒิปวส. จำนวน 70 อัตรา โดยผู้สนใจสอบเข้ารับราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ให้สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 มกราคม 2563

สอบเข้ารับราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  • เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน จำนวน 70 อัตรา

วิธีสมัครสอบเข้ารับราชการ

ให้ผู้ที่ประสงค์จะสอบเข้ารับราชการ กรมการพัฒนาชุมชน สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 มกราคม 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรมการพัฒนาชุมชนระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สอบเข้ารับราชการ