สอบเข้ารับราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ตำแหน่ง ธุรการ วุฒิปวส. 20 ธ.ค.-17 ม.ค.63

0
714

ประกาศรับสมัครงานราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน วุฒิปวส. จำนวน 1 อัตรา โดยผู้ที่สนใจสมัครสอบเข้ารับราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2562 – 17 มกราคม 2563

สอบเข้ารับราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  • เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครสอบเข้ารับราชการ

ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2562 – 17 มกราคม 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สอบเข้ารับราชการ