สอบเป็นพนักงานราชการ กระทรวงดิจิทัล นายช่างเทคนิค/นักวิชาการพัสดุ 23-27 ธ.ค.

0
2391

ประกาศรับสมัครงานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค วุฒิปวส. และนักวิชาการพัสดุ วุฒิปริญญาตรี โดยผู้สนใจสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่่วันที่ 23-27 ธ.ค. 2562

สอบเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่งงานว่าง

  1. นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
  2. นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

วิธีการสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23-27 ธันวาคม 2562 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สอบเป็นพนักงานราชการ