สาธารณสุข เชียงราย รับสมัครงานโรงพยาบาลในจังหวัด 83 อัตรา ทุกวุฒิ รับถึง 27 ก.ย.

0
1147

ประกาศรับสมัครงานราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกระทรวงสาธารณสุข ประเภททั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 16 ตำแหน่ง รวม 83 อัตรา รับสมัครทุกระดับการศึกษา

ในส่วนของผู้สนใจสมัครงานราชการ เชียงราย ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 กันยายน 2562

งานราชการ เชียงราย

ตำแหน่งงานโรงพยาบาล

 1. พยาบาลวิชาชีพ
 2. นักวิชาการสาธารณสุข
 3. แพทย์แผนไทย
 4. พนักงานช่วยเหลือคนไข้
 5. พนักงานประจำตึก
 6. นักกายภาพบำบัด
 7. พนักงานประจำห้องยา
 8. พนักงานเปล
 9. ผู้ช่วยทันตแพทย์
 10. พนักงานเภสัชกรรม
 11. นักวิชาการสาธารณสุข
 12. เจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน)
 13. นักเทคนิคการแพทย์
 14. นักโภชนาการ
 15. ผู้ช่วยพยาบาล
 16. ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
 17. นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข)
 18. พนักงานช่วยการพยาบาล
 19. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

การรับสมัครงานราชการ เชียงราย

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบงานโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย สมัครงานด้วยตนเองที่โรงพยาบาล หรือสำนักงานสาธารณสุขที่เปิดรับโดยตรง ตั้งแต่วันที่ 16 – 27 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โดยคลิกลิงก์แนบท้ายประกาศ เพื่อตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ

เอกสารต้นฉบับ>>>งานราชการ เชียงราย