สายการบินไทยแอร์เอเซีย รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน รับถึง 30 เม.ย.

0
13322

สายการบิน Thai Air Asia กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 เพื่อเข้ารับการฝึกงานเกี่ยวกับงานสายการบิน โดยนักศึกษาที่สนใจฝึกงานไทยแอร์เอเซีย ให้ติดต่อสอบถามตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

คุณสมบัติของนักศึกษาฝึกงานไทยแอร์เอเซีย

  • สัญชาติไทย
  • กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 – 4
  • ระยะเวลาฝึกงาน 3 เดือนขึ้นไป
  • เกรดเฉลีย 3.00 ขึ้นไป

เอกสารประกอบการสมัครฝึกงานไทยแอร์เอเซีย

  • ใบขอความอนุเคราะห์ฝึกงานจากทางมหาวิทยาลัย
  • Resume/ CV พร้อมระบุแผนกที่ต้องการฝึกงาน (และ/หรือ แจ้งแผนกสำรอง 2 อันดับ) ได้แก่ Flight Operations (Cabin Crew/ Pilot Training/ Flight Dispatcher), Cargo, People & Culture, Training Management Center, Sales & Marketing, Creative, Social Media, Inflight Services, Engineering, Accounting, ICT, Quality Assurance, Safety, Security
  • ใบแสดงผลการเรียนเทอมล่าสุด
  • รับทราบเงื่อนไขสำหรับการสมัครงาน

หมายเหตุ:

สำหรับผู้สมัครที่มีความประสงค์ฝึกงานฝ่าย Guest Services ให้ติดต่อโดยตรงที่ Guest Services Office อาคาร 2 ชั้น 2 สนามบินดอนเมือง พร้อมใบขอความอนุเคราะห์ฝึกงานจากทางมหาวิทยาลัย และใบแสดงผลการเรียนเทอมล่าสุด

สำหรับผู้ผ่านการพิจารณา และทางแผนกนั้นๆมีความประสงค์รับน้องฝึกงาน ทางบริษัทฯ จะติดต่อผู้สมัครเพื่อแจ้งผลโดยตรง

คลิก>>>ฝึกงานไทยแอร์เอเซีย