สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนักการข่าว วุฒิ ป.ตรี 23 อัตรา

0
430

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นข้าราชการในตำแหน่ง นักการข่าว (ภาษาต่างประเทศ) วุฒิปริญญาตรี จำนวน 9 ตำแหน่ง 23 อัตรา

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงานราชการ ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 สิงหาคม 2562

สมัครงานราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นักการข่าว (ด้านภาษากะเหรี่ยง) จำนวน 1 ตำแหน่ง
  2. นักการข่าว (ด้านภาษาอินโดนีเซีย) จำนวน 1 ตำแหน่ง
  3. นักการข่าว (ด้านภาษามลายู) จำนวน 3 ตำแหน่ง
  4. นักการข่าว (ด้านภาษาเวียดนาม) จำนวน 1 ตำแหน่ง
  5. นักการข่าว (ด้านภาษาพม่า) จำนวน 5 อัตรา
  6. นักการข่าว (ด้านภาษาเขมร) จำนวน 2 อัตรา
  7. นักการข่าว (ด้านภาษาอาหรับ) จำนวน 4 อัตรา
  8. นักการข่าว (ด้านภาษารัสเซีย) จำนวน 2 อัตรา
  9. นักการข่าว (ด้านภาษาจีน) จำนวน 4 อัตรา

การรับสมัครงานราชการ

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ให้สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-30 สิงหาคม 2562 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม>>>สมัครงานราชการ