สำนักงบประมาณ เปิดสอบงานราชการ “ธุรการ” วุฒิปวส. 6 ตำแหน่ง 3-24 ก.พ.

0
460

ประกาศรับสมัครงานราชการ สำนักงบประมาณเปิดสอบข้าราชการ โดยรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน วุฒิปวส. จำนวน 6 อัตรา โดยผู้สนใจงานธุรการราชการ สำนักงบประมาณ ให้สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3-24 กุมภาพันธ์ 2563

งานธุรการราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  • เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา

วิธีสมัครงานธุรการราชการ

ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานธุรการราชการ สำนักงบประมาณ สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3-24 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สำนักงบประมาณระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>งานธุรการราชการ