สำนักงานกิจการยุติธรรม เปิดสอบบรรจุข้าราชการ วุฒิปวส./ป.ตรี 4 ตำแหน่ง 10 อัตรา 26 ก.พ.- 18 มี.ค.

0
1042

สำนักงานกิจการยุติธรรม จะดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดสำนักงานกิจการยุติธรรม วุฒิปวส.และปริญญาตรี จำนวน 4 ตำแหน่ง รวม 10 อัตรา โดยผู้ที่สนใจสมัครสอบบรรจุข้าราชการ สำนักงานกิจการยุติธรรม สมัครงานออนไลน์ได้ ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2563

สอบบรรจุข้าราชการ

ตำแหน่งงานราชการ

  1. นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
  2. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
  3. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  4. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา

วิธีสมัครสอบบรรจุข้าราชการ

ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสอบบรรจุข้าราชการ สำนักงานกิจการยุติธรรม สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สำนักงานกิจการยุติธรรม ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สอบบรรจุข้าราชการ