สำนักงานกิจการยุติธรรม รับสมัครพนักงานราชการ 9 อัตรา

0
1324

งานราชการ กระทรวงยุติธรรม

สำนักงานกิจการยุติธรรม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปีงบประมาณ 2558 ในตำแหน่งนิติกร, นักวิชาการยุติธรรม, นักประชาสัมพันธ์ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งหมด 9 อัตรา

สำหรับผู้ที่สนใจ สมัครงานราชการ กระทรวงยุติธรรม ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว  ให้สมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 – 26 สิงหาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครงาน สำนักงานกิจการยุติธรรม

งานราชการ กระทรวงยุติธรรม

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นิติกร  จำนวน 4 อัตรา

  2. นักวิชาการยุติธรรม จำนวน 3 อัตรา

  3. นักประชาสัมพันธ์  จำนวน 1 อัตรา

  4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์  จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ สำนักงานกิจการยุติธรรม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงานราชการ กระทรวงยุติธรรม

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบงานราชการ กระทรวงยุติธรรม สามารถยื่นสมัครได้ทางระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 – 26 สิงหาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งระบบจะปิดการรับสมัครในวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เวลา 24.00 น.

 

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

สำนักงานกิจการยุติธรรม จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 3 กันยายน 2558 ณ สำนักงานกิจการยุติธรรม ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ และทางเว็บไซต์ https://oja.job.thai.com หรือ http://www.oja.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบพนักงานราชการ”

 

ดูรายละเอียดหรือสมัครงาน