สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดสอบงานราชการ วุฒิปวส.-ปริญญาตรี 4 อัตรา

0
882
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

งานราชการที่เปิดสอบ วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มีมติให้เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป และดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน และตำแหน่งพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน รวม 4 ตำแหน่ง ระดับวุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี

สมาชิกที่สนใจ ต้องการสมัครงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สามารถตรวจสอบตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบในครั้งนี้ได้จากลิงก์แนบท้ายเอกสาร และสมัครงานด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2558

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติงานราชการ วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

  2. นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

  3. เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงานราชการ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องภารกิจวิทยาการ (ห้อง กส.เดิม) ชัั้น 3 อาคาร วช.2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2558 ในวันและเวลาราชการ

 

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ทางเว็บไซต์ www.nrct.go.th หัวข้อ “รับสมัครบุคลากร” และที่กระดานประกาศกลุ่มทรัพยากรบุคคล ชั้น 1 อาคาร วช.2

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>>>งานราชการที่เปิดสอบ