สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครงานราชการ วุฒิ ปวส. 5 ตำแหน่ง

0
158

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ในตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน ประจำหน่วยที่ 1-5 จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานราชการ BOI ให้สมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26-30 สิงหาคม 2562

งานราชการ BOI

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. พนักงานสนับสนุนการลงทุน (หน่วยที่ 1) จำนวน 1 อัตรา
  2. พนักงานสนับสนุนการลงทุน (หน่วยที่ 2) จำนวน 1 อัตรา
  3. พนักงานสนับสนุนการลงทุน (หน่วยที่ 3) จำนวน 1 อัตรา
  4. พนักงานสนับสนุนการลงทุน (หน่วยที่ 4) จำนวน 1 อัตรา
  5. พนักงานสนับสนุนการลงทุน (หน่วยที่ 5) จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครงานราชการ BOI

ผู้ประสงค์จะสมัครงานราชการ ให้สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26-30 สิงหาคม 2562 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

รายละเอียดเพิ่มเติม>>>งานราชการ BOI