สำนักงานธนานุเคราะห์ (โรงจำนำของรัฐ) รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี วุฒิปริญญาตรี 23-31 มี.ค.

0
409

สำนักงานธนานุเคราะห์ (โรงจำนำของรัฐ) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ และบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี งานบัญชีและงบประมาณ ฝ่ายคลังและพัสดุ สำนักงานธนานุเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี

ในส่วนของผู้สนใจสมัครงานโรงจำนำของรัฐ สำนักงานธนานุเคราะห์ ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 23-31 มีนาคม 2563

สมัครงานโรงจำนำของรัฐ

ตำแหน่งงานว่าง

  • นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครงานโรงจำนำของรัฐ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานโรงจำนำของรัฐ (สำนักงานธนานุเคราะห์) ให้ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานธนานุเคราะห์ เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพ ตั้งแต่วันที่ 23-31 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานโรงจำนำของรัฐ