สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างวันนี้

0
193

ประกาศรับสมัครงานวันนี้ โดย สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน จำนวน 33 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจ สมัครงาน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 – 31 สิงหาคม 2565

สมัครงาน สำนักผู้ตรวจการแผ่นดิน

ตำแหน่งงานว่าง

  1. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
  2. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  3. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  5. นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  6. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  7. นิติกรปฏิบัติการ จำนวน1 อัตรา
  8.  เจ้าหน้าที่สอบสวนปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
  9. นักวิชาการปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
  10. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครงาน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะ สมัครงาน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามประกา่ศรับสมัครงานดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 – 31 สิงหาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ >>> สมัครงาน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน