สำนักงานพระพุทธศาสนา รับสมัคร นักวิชาการ วุฒิปริญญาตรี 2 อัตรา

0
4734
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สมัครงาน นักวิชาการศาสนา

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้รับความเห็นชอบจากมหาเถรสมาคม ให้ดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงานศาสนา ในตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา โดยผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกได้รับบรรจุในตำแหน่งงานดังกล่าว จะได้รับอัตราเงินเดือน 15,000 บาท

สำหรับผู้ประสงค์จะสมัครงาน นักวิชาการศาสนา ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสมัครงาน นักวิชาการศาสนา

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  • นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

 

การรับสมัครงาน นักวิชาการศาสนา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์สำนักงานฯ และยื่นใบสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล กองกลาง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อาคารหอสมุดพระพุทธศาสนามหาสิรินาถ (ชั้น 1) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

 

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน

 

คลิกเพื่ออ่าน>>>>สมัครงาน นักวิชาการศาสนา