สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปวช./ป.ตรี 13 อัตรา 1-11 พ.ย.

0
242

สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง รวม 13 อัตรา คุณวุฒิปวช. และปริญญาตรี ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครสอบงานราชการ ตามประกาศรับสมัครงานราชการ ให้สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-11 พฤศจิกายน 2562

สอบงานราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. ผู้ช่วยพนักงานสถิติ จำนวน 7 อัตรา
  2. พนักงานบริหารทั่วไป จำนวน 4 อัตรา
  3. พนักงานสถิติ จำนวน 2 อัตรา

วิธีสมัครสอบงานราชการ

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบงานราชการ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้สมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1-11 พฤศจิกายน 2562 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ดังปรากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สอบงานราชการ