สำนักงานสาธารณสุขบึงกาฬ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างที่นี่

0
255

ประกาศรับสมัครงานราชการวันนี้ โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเข้ารับราชการใสตำแหน่งต่างๆ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ จำนวน 12 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับปวส.และปริญญาตรี ในส่วนของผู้ที่ต้องการสมัครงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9-15 กันยายน 2564

สมัครงานสาธารณสุข

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  จำนวน 5 อัตรา
  2. นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา
  3. เภสัชกรปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา
  4. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน  จำนวน 2 อัตรา
  5. เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน  จำนวน 3 อัตรา

วิธีสมัครงานสาธารณสุข

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานสาธารณสุข จังหวัดบึงกาฬ ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9-15 กันยายน 2564 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานสาธารณสุข