สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดสอบข้าราชการ วุฒิปวส./ปริญญาตรี 25 อัตรา 7 เม.ย.-1 พ.ค.

0
432

สำนักงานอัยการสูงสุด จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ฝ่ายอัยการ ประเภทข้าราชการธุรการ วุฒิปวส.และปริญญาตรี จำนวน 25 อัตรา โดยผู้สนใจสอบอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด ตามประกาศรับสมัครงานราชการ ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2563

สอบอัยการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 10 อัตรา
  2. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 15 อัตรา

วิธีการสมัครสอบอัยการ

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครสอบอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สำนักงานอัยการสูงสุดระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สอบอัยการ